فیلم پاس گل قهرمانی حاج صفی در یونان

دانلود ویدیو

در رقابت‌های لیگ یونان،‌حاج صفی گل اول آ.اک را ساخته و پرداخته کرد.