پایگاه خبری خانه فوتبال:

سرپرست هیات فوتبال استان تهران با استعفای سهیل مهدی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احمدرضا براتی سرپرست هیات فوتبال استان تهران با استعفای سهیل مهدی موافقت کرد.

سهیل مهدی که اخیرا به عنوان مشاور سرپرست هیات فوتبال استان تهران منصوب شده بود بعد از ثبت نام در انتخابات هیات فوتبال از سمت خویش استعفا داد.

سرپرست هیات فوتبال استان تهران نیز به منظور رعایت انصاف در رقابت نامزدها و پرهیز از ایجاد هرگونه شائبه با استعفای وی موافقت کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: