فیلم گل اول استقلال به تراکتور توسط قائدی

دانلود ویدیو

گل اول استقلال توسط مهدی قائدی از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید