فیلم|هت تریک قائدی و گل چهارم استقلال به تراکتور

دانلود ویدیو

مهدی قائدی موفق شد سومین گل خود و چهارمین گل استقلال را به تراکتور به ثمر برساند.