پایگاه خبری خانه فوتبال:

هولتسر در کارهای مطالعاتی خود عکس های هوایی از استان های مختلف ایران تهیه کرد و در کتابی با عنوان "پرواز بر فراز ایران" چاپ کرد.

به گزارش سلام نو به نقل از فرادید، یکی از مهم ترین بخش‌های کار مطالعاتی هولتسر عکس‌هایی بود که او در مدت پرواز و پس از آن از شهرهای مختلف ایران اعم از تهران، اصفهان، کاشان و بوشهر برداشت.

او همچنین از مردم کوچه و بازار و دروازه‌های شهرها نیز عکس‌هایی برداشت و مجموعه خود را کاملتر کرد.

هولتسر در بازگشت عکس‌ها و یادداشت‌های خود از سفر به ایران را در قالب کتابی با عنوان "پرواز بر فراز ایران" به چاپ رساند.


با دوستان خود به اشتراک بگذارید: