پایگاه خبری خانه فوتبال:

 همزمان با شروع بارندیگهای شدید در نیمه استانهای غربی کشور و استان کردستان متاسفانه یک جوان 17ساله اهل روستای پارسانیان سقز حین کار در زمین کشاورزی همراه با پدرش به دلیل رعد وبرق و برخورد صاعقه جان خود را از دست داد.

به گفته اهالی این روستا، خسارات زیادی به وسایل الکترونیکی وخانگی تعدادی از خانواراهای این روستا نیز وارد شده است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: