فیلم گل دوم استقلال به نساجی|گل به خودی ابراهیمی

دانلود ویدیو

علیرضا ابراهیمی، مدافع نساجی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد و استقلال را به گل دوم رساند.