فیلم دو گل پشت سر هم نساجی که مردود اعلام شد

دانلود ویدیو

نساجی 2 گل پشت سر هم به استقلال زد که هر 2 گل با نظر داور مردود اعلام شد.