فیلم گل دوم پرسپولیس به هوادار|حرکت دیدنی امیری

دانلود ویدیو

گل دوم پرسپولیس به هوادار توسط وحید امیری در دقیقه 9 زده شد.