فیلم مهار پنالتی شجاعی توسط بیرانوند

دانلود ویدیو

علیرضا بیرانوند موفق شد با واکنش دیدنی ضربه پنالتی مسعود شجاعی را مهار کند.