فیلم گل سوم پرسپولیس به هوادار|ضربه آل کثیر

دانلود ویدیو

گل سوم پرسپولیس به هوادار توسط عیسی آل کثیر در دقیقه 72 به ثمر رسید.