فیلم گل دوم الاتحاد به الشرطه توسط کریم بنزما

دانلود ویدیو

گل دوم الاتحاد به الشرطه عراق توسط کریم بنزما از روی نقطه پنالتی در دقیقه 84 در چارچوب رقابتهای جام باشگاه های عربی