مراسم اهدا مدال و سوپرکاپ انگلیس 2023 به آرسنال

دانلود ویدیو

آرسنال در ضربات پنالتی موفق شد از منچستر سیتی انتقام بگیرد