پایگاه خبری خانه فوتبال:

سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان گفت: متاسفانه باید از مسیر پروازی غیرمستقیم به بلغارستان برویم.
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، مهدی نبی درمورد آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال بزرگسالان برای اعزام به بلغارستان، اظهار داشت: متاسفانه به این دلیل که در ‌ماهی حضور داریم که تعداد پروازها بسیار‌کم است و باید از مسیر پروازی غیرمستقیم به بلغارستان برویم. لذا با توجه به پیگیری‌های فدراسیون و نامه‌ای که تاج به بذرپاش، وزیر راه زده است، امیدواریم با همکاری این وزارت‌خانه  یک پرواز در اختیار تیم ملی قرار بگیرد گه مستقیم به بلغارستان عزیمت کنیم.
سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان درمورد اینکه آیا قرار است برای تیم ملی پرواز چارتر بگیرند، گفت: فقط به این ترتیب می‌توانیم به بلغارستان برویم زیرا تمام پروازها پر است. اگر بخواهند جا هم در پرواز عادی به ما بدهند، نمی‌توانیم برای ۴۰_۵۰ نفر صندلی هماهنگ کنیم‌.

وی اضافه کرد: با توجه به مذاکره صورت گرفته و هماهنگی بذرپاش با مدیرکل  حوزه وزارتی وزارت راه بتوانیم ظرف یک تا ۲ روز آینده بتوانیم پرواز را چارتر کنیم زیرا باید این پرواز هم تیم را ببرد و هم بازگرداند. این مسیر پروازی تعریف نشده و امیدواریم انجام شود.

سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان گفت: متاسفانه باید از مسیر پروازی غیرمستقیم به بلغارستان برویم.

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، مهدی نبی درمورد آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال بزرگسالان برای اعزام به بلغارستان، اظهار داشت: متاسفانه به این دلیل که در ‌ماهی حضور داریم که تعداد پروازها بسیار‌کم است و باید از مسیر پروازی غیرمستقیم به بلغارستان برویم. لذا با توجه به پیگیری‌های فدراسیون و نامه‌ای که تاج به بذرپاش، وزیر راه زده است، امیدواریم با همکاری این وزارت‌خانه  یک پرواز در اختیار تیم ملی قرار بگیرد گه مستقیم به بلغارستان عزیمت کنیم.

سرپرست تیم ملی فوتبال بزرگسالان درمورد اینکه آیا قرار است برای تیم ملی پرواز چارتر بگیرند، گفت: فقط به این ترتیب می‌توانیم به بلغارستان برویم زیرا تمام پروازها پر است. اگر بخواهند جا هم در پرواز عادی به ما بدهند، نمی‌توانیم برای ۴۰_۵۰ نفر صندلی هماهنگ کنیم‌.

وی اضافه کرد: با توجه به مذاکره صورت گرفته و هماهنگی بذرپاش با مدیرکل  حوزه وزارتی وزارت راه بتوانیم ظرف یک تا ۲ روز آینده بتوانیم پرواز را چارتر کنیم زیرا باید این پرواز هم تیم را ببرد و هم بازگرداند. این مسیر پروازی تعریف نشده و امیدواریم انجام شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: