فیلم اخراج مستقیم دانشگر جلوگیری از تک به تک

دانلود ویدیو

اخراج مستقیم محمد دانشگر به دلیل جلوگیری از موقعیت مسلم گلزنی در دقیقه 45+1 پیکان 1 - سپاهان 1