فیلم گل پرسپولیس به فولاد با ضربه سر تماشایی پورعلی گنجی

دانلود ویدیو

گل اول پرسپولیس به فولاد خوزستان با ضربه سر مرتضی پورعلی گنجی به ثمر رسید.