گل دوم تیم امید به هنگ کنگ توسط قربانی

دانلود ویدیو

گل دوم تیم ملی امید ایران به هنگ کنگ توسط قربانی در دقیقه 45