پایگاه خبری خانه فوتبال:

گل اول ایران توسط محمد قربانی در دقیقه 29

گل دوم ایران به افغانستان توسط گودرزی در دقیقه 38

گل سوم ایران به افغانستان توسط صیادمنش در دقیقه 58

گل چهارم ایران به افغانستان توسط حسین نژاد در دقیقه 75

 

 

 

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: