پایگاه خبری خانه فوتبال:

رضایی گفته بود یارانه خانوارهای دهک اول تا سوم، نفری ۴۰۰ هزار تومان است و یارانه دهک چهارم و پنجم ۳۰۰ هزار تومان. بر این اساس تنها پنج دهک درآمدی مشمول یارانه جدید می‌شوند و پنج دهک دیگر از لیست یارانه‌ها حذف می‌شوند.

با این حساب بخش مهمی از مردمی که یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند از لیست یارانه‌ها حذف می‌شوند. چون این یارانه به حساب کل جمعیت واریز می‌شود. همچنین یارانه معیشتی به حدود ۶۰ میلیون نفر معادل هفت دهک جامعه پرداخت می‌شد که ممکن است تعدادی از این لیست هم آب برود. چون رضایی گفته این یارانه فقط شامل پنج دهک می‌شود.

معیار سنجش دهک‌های درآمدی، درآمد ماهانه خانوار است. اگر درآمد خانواری تا ۳٫۵ میلیون تومان در ماه باشد، جزو پنج دهک اول محسوب می‌شوند و مشمول یارانه جدید می‌شوند.

اما افراد دارای درآمد بالای سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جزو دهک ششم به بعد هستند و باید به گفته رضایی از لیست یارانه خط بخورند.

بر این اساس، کلیه کارمندان دولت و کارگرانی که حداقل حقوق را می‌گیرند باید از لیست یارانه خط بخورند. چون حداقل حقوق کارگران در سال جدید حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که بالای درآمد مدنظر قرار می‌‌گیرد.

البته گفته شده که وزارت کار مسئول دهک‌بندی و شناسایی افراد است و دهک‌بندی‌ها تغییر کرده است. در دهک‌بندی جدید ممکن است درآمد دهک‌ها تغییر کرده باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: