فیلم لحظه برخورد گرم رونالدو با هوادار نابینا

دانلود ویدیو

ابراز محبت هوادار نابینا رونالدو را در عربستان به وجد آورد.