گل دوم سپاهان به نیروی هوایی عراق توسط قربانی

دانلود ویدیو

گل دوم سپاهان توسط محمد قربانی در دقیقه 67 نیروی هوایی 1 - سپاهان 2