فیلم لحظه اخراج سرلک به دلیل خطا روی رونالدو

دانلود ویدیو

اخراج سرلک به دلیل دریافت کارت زرد دوم پس از خطا روی رونالدو