پایگاه خبری خانه فوتبال:

از ساعت ۱۶ جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به شکایت علیه پرسپولیس تشکیل می‌شود.
به گزارش ورزش سه، دو هفته بعد از ارجاع پرونده پرسپولیس از سوی سازمان لیگ به کمیته انضباطی، جلسه مهمی در این خصوص برای رسیدگی به شکایت علیه پرسپولیس تشکیل می‌شود.

از پرسپولیس، هدایتی عضو تیم حقوقی، راهی ساختمان فدراسیون می‌شود تا دفاعیات را در این خصوص ارائه کند.

احتمال دارد حکم کمیته انضباطی نیز به زودی و سرعت در این خصوص صادر شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: