پایگاه خبری خانه فوتبال:

بر اساس اخبار رسیده او در همین راستا بیانیه ای را تهیه کرده که محتوای آن ایجاد اختلاف و تحریک قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان است . این اقدام او در حالی صورت می گیرد که در چند روز اخیر سرویس های غربی با استفاده از شبکه های ماهواری فارسی زبان در فراخوان های مختلف تلاش کرده اند به ایجاد آشوب و بلوا در این استان بپردازند . رجبعلی مزورعی همزمان و همراستا با این شبکه ها اقدام به تهیه یک بیانیه کرده است و در چند ساعت اخیر تلاش کرده از چهره های اصلاح طلب امضا جمع آوری کند . او هفته گذشته نیز بیانیه ای با امضای جعلی برخی اصلاح طلبان منتشر کرد که موجب اعتراض تعدادی از امضا کنندگان آن شده است.آن بیانیه، چند روز قبل با هماهنگی دستگاه اطلاعاتی بلژیک و با هدف بازتولید آشوب و سرپوش گذاشتن بر شکست جریانهای ضدانقلاب در سالگرد اغتشاشات تهیه و با امضای حدود 500 نفر از چهره های ضدانقلاب و برخی اصلاح طلبان تندرو منتشر و پس از انتشار متن بیانیه مشخص شد آنچه در فضای مجازی منتشر شده با آنچه این افراد امضا کردند، متفاوت است.

حالا دراین بیانیه جدید او کوشیده تا با حمایت از برخی مواضع رادیکال مولوی عبدالحمید و مطرح کردن برخی مسایل او را به محور مرکزی خواست های اصلاح طلبان تبدیل کند.

نکته اساسی اما این است که اصلاح طلبان چگونه می خواهند عبدالحمید که مواضع مشخصی در مورد آزادی زنان و اعتقاد به محدودیت آنان دارد را  به عنوان محور مرکزی خواست های سیاسی خود معرفی کنند. کسی که دقیقا در نقطه مقابل ادعاهای اجتماعی و فرهنگی آنان است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: