فیلم مهار پنالتی دیدنی توسط بیرانوند مقابل استقلال

دانلود ویدیو

علیرضا بیرانوند، پنالتی استقلال تاجیکستان در ابتدای مسابقه را با واکنشی عالی مهار کرد.