افشاریان هم پشت VAR سنگر گرفت

دانلود ویدیو

افشاریان: حلقه گمشده داوری ما همان VAR است صحبت‌های رئیس کمیته داوران در مورد نیاز داوری به VAR