فیلم گل استقلال به تراکتور با ضربه سر سلیمی

دانلود ویدیو

گل اول استقلال به تراکتور توسط اسمان سلیمی در دقیقه 26 به ثمر رسید.