فیلم گل سوم ایران به برزیل توسط قلی زاده

دانلود ویدیو

گل سوم ایران به برزیل در جام جهانی زیر 17 سال را اسماعیل قلی زاده به ثمر رساند.