فیلم لحظه اخراج شهاب زاهدی در ثانیه‌های پایانی

دانلود ویدیو

سپاهان - پرسپولیس کارت زرد و قرمز هند شهاب زاهدی در ثانیه پایانی و دریافت کارت زرد دوم که منجر به اخراج او شد.