پایگاه خبری خانه فوتبال:

تلاش کنید با استدلال ریاضی، به‌جای علامت سوال جواب درست را قرار دهید.

تست هوش ریاضی روش بسیار خوبی برای تمرین ذهن و عملکرد مغز است. 

تمرین مداوم با استفاده از تست هوش ریاضی و تست هوش تصویری به شما کمک می کند تا بتوانید ذهن خود را ورزش داده و سرعت پردازش آن را افزایش دهید. لطفا برای استفاده از این پست نکات زیر را مدنظر قرار دهید:

 نکته اول- سعی کنید قبل از مشاهده پاسخ، خودتانبه دقت  سوالات را پاسخ دهید.

 نکته دوم- زمان در این تست ها اهمیت ندارد، و برای افزایش عملکرد مغز خود سعی کنید حتما راه ها مختلف پاسخ را تست کنید.

کاربردهای تست هوش ریاضی از این قرار است:

- تقویت هوش منطقی ریاضی 

- تقویت هوش تجسمی

- افزایش قدرت و توانایی حل مساله

با رعایت این نکات و درنظر گرفتن کاربردهای تست هوش ریاضی، سراغ پاسخ به این تست بروید و سعی کنید جای علامت سوال عدد بگذارید.

.

.

.

.

.

اگر به پاسخ نرسیده‌اید، راه‌حل و پاسخ نهایی را اینجا ببینید:

تست هوش

منبع: خبرفوری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: