فیلم ضربات پنالتی و حذف دراماتیک نوجوانان ایران

دانلود ویدیو

تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در ضربات پنالتی نتیجه را به مراکش واگذار کرد و از گردونه مسابقات کنار رفت.