فیلم گل استقلال توسط یامگا با ضربه پنالتی

دانلود ویدیو

کوین یامگا، گل اول استقلال مقابل پرسپولیس را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.