خبیری:با مساوی مقابل پرسپولیس،جشن قهرمانی گرفتند

دانلود ویدیو

صحبتهای خبیری پس از بازی پرسپولیس و استقلال