(ویدئو) شادی عجیب نکونام پس از گل تساوی به پرسپولیس

دانلود ویدیو

شادی زایدالوصف جواد نکونام پس از اعلام پنالتی و گل به پرسپولیس جواد نکونام بعد از اعلام ضربه پنالتی از سوی موعود بنیادی فر و به دنبال گل شدن توپ به وسیله ضربه پنالتی کوین یامگا شادی عجیبی از خود نشان داد.