(ویدئو) شهاب زاهدی : قرارداد را دو طرفه فسخ کردیم

دانلود ویدیو

صحبت های شهاب زاهدی : به این نتیجه رسیدیم که قرارداد رو ۲ طرفه فسخ کردم