(ویدئو) گل استقلال به سپاهان|شوت سنگین چشمی

دانلود ویدیو

سوپرگل چشمی، گل اول استقلال به سپاهان در دقیقه 36