گل تراکتور به استقلال خوزستان توسط رحمان جعفری

دانلود ویدیو

گل اول تراکتور به استقلال خوزستان توسط رحمان جعفری در دقیقه 61