گل دوم تراکتور به استقلال خوزستان توسط حسین زاده

دانلود ویدیو

گل اول تراکتور به استقلال خوزستان توسط امیرحسین حسین زاده در دقیقه 85