پایگاه خبری خانه فوتبال:

با ورود سامانه بارشی از بامداد یکشنبه ششم اسفند ماه به کشور تهران هم مانند دیگر شهرها با برف سفید پوش شد. این گزارش گردشی کوتاه در شمال شهر تهران با بارش برف است.

فیلم حجم سنگین برف در تهران را ببینید

تصاویر بارش برف را ببینید

برف
برف
برف
برف
برف

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: