گل اول سپاهان به شمس آذر توسط رضا اسدی

دانلود ویدیو

گل اول سپاهان به شمس آذر توسط رضا اسدی در دقیقه 23