شوت دیدنی نورافکن؛ گل دوم سپاهان به شمس آذر

دانلود ویدیو

گل دوم سپاهان به شمس آذر توسط امید نورافکن در دقیقه 59