(ویدئو) ضربه دیدنی ترابی و گل پرسپولیس به نفت و گاز

دانلود ویدیو

ضربه دیدنی ترابی و گل اول پرسپولیس به نفت و گاز گچساران در دقیقه 38