(ویدئو) گل برزیلی اورونوف؛ گل اول پرسپولیس به فولاد

دانلود ویدیو

پرسپولیس - فولاد گل اول پرسپولیس توسط اوستون ارونوف در دقیقه 35