(ویدئو) شوت دیدنی ترابی؛ گل پرسپولیس به فولاد

دانلود ویدیو

شوت دیدنی ترابی؛ گل چهارم پرسپولیس به فولاد گل چهارم پرسپولیس به فولاد توسط ترابی در دقیقه 74