(ویدئو) گل استقلال به استقلال خوزستان توسط بلانکو

دانلود ویدیو

گل اول استقلال به استقلال خوزستان توسط بلانکو در دقیقه 41