(ویدئو) شرایط پرسپولیس برای دربی خیلی بهتر است

دانلود ویدیو

صحبت های بهنام ابولقاسم پور: اگر این فصل نتوانیم صعود کنیم فصل بعد قطعا سعود خواهیم کرد شرایط پرسپولیس برای دربی خیلی بهتر است اوسمار تا اینجا خوب کار کرده است