(ویدئو) واقعیت لوله‌کشی مشروب در استادیوم های آلمان

دانلود ویدیو

عزیزی: لوله‌کشی مشروب در استادیوم های آلمان غیر واقعی است خداداد عزیزی: ادعای لوله کشی مشروب در استادیوم های آلمان غیر واقعی است