(ویدئو) گل پرسپولیس به پیکان (پنالتی - کنعانی‌زادگان)

دانلود ویدیو

گل اول پرسپولیس به پیکان توسط کنعانی زادگان از روی نقطه پنالتی در دقیقه 40 پرسپولیس 1 - پیکان 0