(ویدئو) دبل کنعانی زادگان؛گل پرسپولیس به پیکان

دانلود ویدیو

دبل کنعانی‌زادگان و خوشحالی رونالدویی؛ گل دوم پرسپولیس به پیکان توسط کنعانی زادگان در دقیقه 53