(ویدئو) سوپرگل علی‌محمدی، گل مس به ذوب آهن

دانلود ویدیو

سوپرگل علی‌محمدی، گل اول مس رفسنجان به ذوب آهن - دقیقه 41